HAE

Terveydenhuoltomme on kriisissä. Se oli kriisissä jo ennen koronaa, mutta koronatoimet ovat syventäneet ahdinkoa valtavasti. Terveyskeskuspalveluiden saaminen on vaikeaa, ellei mahdotonta monin paikoin. Olemme ajautuneet kestämättömään tilanteeseen siksi, ettemme ole heränneet vastaamaan henkilöstöhaasteisiin ajoissa. Ja koska olemme hoitaneet niin pitkään palveluja minimimiehityksellä ja opiskelijavoimin, on jouduttu siihen tilanteeseen, että vain vakavimmat tulipalot sammutetaan. Tämä kaikki säästöjen nimissä. Oikeasti yhteiskunnalle tulisi halvemmaksi hoitaa pienet säröt, jotta emme joudu suuriin vaikeuksiin. Ja tämän teeman tulisi olla uuden aluehallinnon pääprioriteetti, jotta emme päästä kriisiä syvenemään entisestään, vaan nousemme entistä vahvempina!

Pieni särö mielenterveydessä riittää

Maassamme on tuhansia ihmisiä, jotka ovat mielenterveydellisistä syistä työkyvyttömyyseläkkeellä. Eli heillä on niin vakavia haasteita mielenterveytensä kanssa, etteivät he voi tehdä työtä. Sen lisäksi erilaiset mielenterveyden häiriöt johtavat todella suuren osan väestöstä sairauslomalle ja kuntoutustuelle. Olen sitä mieltä, että jos jokainen heistä olisi saanut asiallista ja tehokasta hoitoa sairauteensa heti sen alkuvaiheessa, niin hyvin suuri osa heistä olisi kuntoutunut takaisin elämään. Käytin tahallani termiä elämään, koska vaikka yhteiskunnalle onkin tärkeää, että saadaan ihmisiä töihin, niin ihmisen itsensä kannalta on paljon tärkeämpää, että hän saa elää omaa elämäänsä nauttien. Suomessa elää maailman onnellisin kansa, mutta me voimme saada siitä vielä paljon onnellisemman, ja se on kaikkien etu! Tämän me saamme aikaan siten, että mielenterveyspalvelut ovat helposti kaikkien saatavilla, ja siellä otetaan vakavasti heidät, jotka apua hakevat ensimmäistä kertaa, ja joiden haasteet on vielä helppo selättää yhdessä ammattilaisen kanssa.

Erityisen tärkeää on saada nuoret avun piiriin ajoissa. Siksi olisikin todella tärkeää, että jokaisen koulun henkilökuntaan kuuluisi psykologi, joka tekisi lapsille ja nuorille säännöllisen “mielenterveystarkastuksen”. Sillä mielenterveys on ihan yhtä tärkeää, kuin kehon terveys, eikä sitä tule aliarvioida. Parhaassa tapauksessa kouluiässä havaitut ja hoidetut haasteet päätyvät olemaan kertaluonteisia ja ihmiset pystyvät elämään omannäköistään elämää vahvoina ja onnellisina.

Pieni särö ihossa riittää

Painehaavojen määrä vanhuksilla on lisääntymässä. Siihen on johtanut se, että yhä huonokuntoisemmat vanhukset hoidetaan kotihoidon rajallisten resurssien voimin. Vanhukset eivät välttämättä vuosiin nouse sängystä muualle, kuin suihkuun kerran viikossa, jos sinnekään. Myös palvelutaloissa pääsee muodostumaan painehaavoja, koska sielläkin asukaskunta on huonokuntoisempaa ja hauraampaa väestön ikääntyessä.

Olisi erittäin tärkeää, että jokainen painehaava, sekä diabeetikkojen säärihaavat, saataisiin hoidettua mahdollisimman tehokkaasti ja aikaisessa vaiheessa, jotta säästyisimme turhalta kärsimykseltä ja suurilta kustannuksilta. Monissa paikoissa hyvät haavanhoitovälineet saa ilmaiseksi, mikäli on odotettavissa, että haavan hoito tulee kestämään yli kolme kuukautta. Eli haavan pitää antaa kroonistua, jotta sitä päästään hoitamaan tehokkaasti.

On paljon tapauksia, joissa vähävarainen vanhus on pyrkinyt hoitamaan haavaa kotoaan löytyvin välinein, mikä on joskus tarkoittanut talouspaperia ja teippiä. Kotihoitajat painivat samojen ongelmien kanssa, koska välineiden hankinta on asiakkaan vastuulla ja hoitajat tekevät parhaansa saatavilla olevilla välineillä.

Mielestäni on epäinhimillistä herätä hoitamaan haavoja vasta niiden kroonistuttua. Jos saisimme enemmän henkilökuntaa kotihoitoon ja palvelutaloihin, työntekijöillä olisi enemmän aikaa huomioida ihon kuntoa ja tehdä tarvittavia muutoksia huomatessaan, että haavojen muodostumisen riski on suurentunut.

Pieni särö työssä jaksamisessa riittää

Työ on nykyajan yhteiskunnassa kuormittavaa. Olen nähnyt ja kokenut sen itse terveydenhuollon ammattilaisena. Työn aiheuttamasta kuormituksesta on vaikea palautua, kun arjessa on monta muutakin muuttujaa. Kolmivuorolaisen harrastusmahdollisuudet jäävät vähiin ja aina väsyttää. Elämästä ei enää jaksa nauttia ja tulevat työvuorot kummittelevat mielessä. Hoitotyö on raskasta. Vuorot ovat pitkiä ja tauollakin ollaan valmiudessa palaamaan työn ääreen, jos kutsu käy. Joskus eteen tulee tuplavuoro, kun iltaan ei olekaan saatu sijaista. Tuplavuorostakaan ei välttämättä ole aikaa palautua, koska seuraavana päivänä on jo sovittu työvuoro. Siihen päälle jatkuva vuorokausirytmin vaihtelu, jonka on tutkimuksissa todettu altistavan muistisairauksille ja aineenvaihdunnan ongelmille.

Sitten kun työntekijä lopulta jaksaa mennä uupumuksensa kanssa lääkäriin, hän saa muutaman päivän “sairausloman”, jota kukaan ei korvaa, koska työuupumus ei ole nykyisellään diagnoosi, joka oikeuttaisi sairauspäivärahaan. Tästä syystä monen uupumus kroonistuukin lopulta masennukseksi, koska uupumusta ei ole voitu hoitaa tehokkaasti. Itsehoito-ohjeita annetaan lappusilla. Kehotetaan harrastamaan liikuntaa ja syömään terveellisesti. Ja pitäisi muistaa myös levätä! Työuupumus ei korjaannu kolmen päivän hätäratkaisuilla. Terveellisesti syömisestä voi puhua sitten, kun työntekijä jaksaa käydä virkeänä kaupassa ja ostaa sitä terveellistä ruokaa ja vielä valmistaakin sen. Ja liikkumaan ei kannata väsyneenä lähteä hampaita yhteen puristaen, kun selkä on muutenkin kipeä ja iskiashermot vaivaavat.

Meidän on löydettävä tehokkaat keinot puuttua työhön ja sitä kautta työssä jaksamiseen, jotta ihmiset jaksaisivat elää omaa elämäänsä. Meillä ei ole varaa antaa yhdenkään työntekijän, millään alalla, uupua ja joutua lopulta masennuksen syövereihin vain sen takia, ettei meillä ole ollut työkaluja pitää häntä kunnossa alun perin. Työssä uupumisen ei tule olla jatkossa arkipäivää, vaan meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta yhteiskuntamme alkaa mennä siihen suuntaan, että lopulta kukaan ei ymmärrä, että miten työ on voinut koskaan uuvuttaa yhdenkään työkyvyttömäksi. Ensin meidän tulee saada työuupumus kelakorvattavaksi diagnoosiksi, jota ei tarvitse hävetä. Ja sitten kun työhyvinvointi on saatu sille tolalle, että ihmiset eivät uuvu, voimme iloiten poistaa sen diagnoosilistalta ja olla ylpeitä itsestämme ja yhteiskunnastamme, jota olemme olleet luomassa!

Vastaa

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*